What Does prawo jazdy kat b Mean?

Niektóre szko?y oferuj? tak zwane wczasy z prawem jazdy, które pozwalaj? na odbycie szkolenia w szybszym tempie i przyst?pienie do egzaminu.Poni?szy exam zawiera 30 oficjalnych pyta? z egzaminów pa?stwowych, wylosowanych z bazy sk?adaj?cej si? z 1859 pyta? (kompletna baza na kategori? B stosowana w Term).Za prawo jazdy zaczniesz p?aci?, nawet za

read more